Репетиции - Детски състав

Фолклорен детски танцов състав РитмиККа приема деца на възраст от 4 - 12 години.

Програма за обучение на малките танцьори

 • - комплекс тренировъчни упражнения (екзерсис) за загряване на мускулите,  устойчивост и правилна координация на движенията, позиции
 • - музикално-танцови игри за развитие на вниманието
 • - музикални размери и танцови стъпки
 • - развиване чувството за ритъм и координация в танцовото пространсво

Урокът се провежда от двама ръководители, които разучават с децата танцови елементи от различни фолклорни области и поставени от тях хореографии. Работи се върху развитие на вниманието, паметта и артистичността на децата.

Фолклорен детски танцов състав РитмиККа е създаден през 2016 година от Иванка Фриче и Камен Кунев. Днес в него се обучават 14 танцьори на възраст от 4 до 12 години.

По време на обучението си, децата имат възможност да покажат на сцена своите умения в областта на народния танц.

Досегашните изяви на малките танцьори възпитаници:

 • - Коледно тържество в Българското училище Хамбург - 2016, 2017
 • - Юбилеен концерт на Фолклорен танцов състав РитмиККа
 • - Седмица на българската Култура в Хановър
 • - Коледно тържество в Българското училище Хамбург - 2017, 2018
 • - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост  в българското училище в Хамбург, 2018.
 • - Златна сватба в Норторф, 08.12.2018.
 • - Юбилеен концерт 5 години РитмиККа
 • - Посещение на шоколадовия музей, 27.10.2019
 • - Домакин на Първия фолклорен детски фестивал за северна Германия, 12.06.2022
 • - Втори фолклорен събор на български песенни и танцови състави, Ноймюнстер, 01.07.2023

Заниманията се провеждат всеки понеделник от 18:00 до 19:30 часа, на адрес:

Franz-von-Assisi-Schule

Lämmersieth 38, 22305 Hamburg.

За контакт и записвания:

Камен Кунев +49 176 61094527 
Иванка Фриче +49 152 22983640

Hallo :)