Репетиции - Напреднали

Всеки четвъртък от 18:30- 20:30 часа танцов състав РитмиККа репетира програма от хореографии, която се представя на малки и големи сцени в страната и чужбина. 

 

Копчето - хореграфия, Камен Кунев

Джиновски танц - хореграфия, Камен Кунев

Копаница - хореграфия, Камен Кунев

Пазарджишки ритми - хореграфия, Камен Кунев

Варненски танц - хореография Захари Андреев, постановка Камен Кунев

Тракийско веселие - хореграфия, Камен Кунев

Шопски танци - хореография Захари Андреев, постановка Камен Кунев

Дръж се земьо, шоп се жени, обичай СВАТБА - хореграфия, Камен Кунев

Колишар игри - хореграфия, Камен Кунев

Влашка приказка - хореграфия, Камен Кунев

Бучимиш - хореграфия, Камен Кунев

Петрунино - хореграфия, Камен Кунев

Дунавски танц - хореграфия, Камен Кунев